Privacybeleid DéBlé

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018

Privacy statement Deble Venlo V.O.F.

Inleiding

Deble Venlo V.O.F. neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected].

Wie is Deble Venlo V.O.F.?

Deble Venlo V.O.F. is de vennootschap onder firma Deble Venlo V.O.F., kantoorhoudende te (5928 MT) Venlo aan ubroekweg noord, 14, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12014842.

Deble Venlo V.O.F. is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Deble Venlo V.O.F. de verwerkingsverantwoordelijke.

Deble Venlo V.O.F. heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Nick Denekamp bereiken via [email protected].

Hoe gebruikt Deble Venlo V.O.F. jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Deble Venlo V.O.F. persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Deble Venlo V.O.F. voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Deble Venlo V.O.F. worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, BTW-nummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, BTW-nummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Marketing

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Deble Venlo V.O.F. heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Deble Venlo V.O.F. over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Deble Venlo V.O.F.. Je kunt verzoeken dat Deble Venlo V.O.F. je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Deble Venlo V.O.F. te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Deble Venlo V.O.F. of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Deble Venlo V.O.F. te verkrijgen. Deble Venlo V.O.F. zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Deble Venlo V.O.F. je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Deble Venlo V.O.F.

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. Deble Venlo V.O.F. zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Deble Venlo V.O.F. een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Deble Venlo V.O.F. je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Deble Venlo V.O.F. verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Deble Venlo V.O.F. je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Deble Venlo V.O.F. jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

DéBlé relatiegeschenken
Ubroekweg Noord 14
5928 MT Venlo-Blerick
Tel. +31 (0)77 - 354 14 83
Mail [email protected]

K.v.K. 12014842
NL87ABNA0975176854
BIC nr. ABNANL 2A